RED PROJECT - TESTS
Logo RED

RED PROJECT - TESTS 

Математически тест

Пол:

 

Възраст: 1. Тази таблица показва броят на пътните инциденти в града по сезони. Лесно ли е за Вас да откриете през кой сезон са се случили най-малко инциденти?

  Graph

  Много лесно
  Лесно
  Трудно
  Много трудно

 1. Колко е общия брой на ъглите в двата квадрата?

  SquareSquare

  2
  4
  11
  8

 1. Следващата графика показва седмичното разпределение на валежите в литри:

  Graph

  През кой ден е вялало най-много?

  Четвъртък
  Петък
  Понеделник
  Вторник

 1. Искате да купите скрин за детската стая. Много е важно каква е височината му.

  Този скрин е с височина ........... мм.

  Wardrobe

  500 мм
  900 мм
  1000 мм
  Нито един от тези отговори

 1. Тук имате 3 бонбона. Изберете на коя от следните картинки има два пъти повече бонбони.

  Sweet

  Sweet Sweet Sweet


 1. Жана пече хлебчета във фурната. Каква е температурата на фурната?

  Oven

  100 градуса по Целзий
  300 градуса по Целзий
  220 градуса по Целзий

 1. Сандра има три монети в портмонето си. Тя иска да си купи шоколадови бонбони с парите, които има. Един шоколадов бонбон струва 20 ст. С коя сума тя може да си купи повече бонбони?

  A Б B
  Money Money Money

  Със сумата от снимка А
  Със сумата от снимка Б
  Със сумата от снимка B
  Сумата на всяка снимка е еднаква

 1. В класната стая има ученици. Когато в стаята влязат и последните трима от класа, общият брой на учениците ще бъде 16. Колко ученици е имало в класната стая преди те да се появят?

  В класната стая е имало 16 ученици
  В класната стая е имало 13 ученици
  В класната стая е имало 19 ученици
  Николко

 1. Прочетете съобщението и отговорете на въпроса. Колко ще струва билета за трамвай на Емил, който е на 8 години ?

  Table

  Без билет
  50 стотинки
  70 стотинки
  1 лев

 1. В тази поредица всяко следващо число се получава след спазване на определено правило. Кое е това правило?

  3    6    12    24

  Добавяме 3
  Умножаваме по две
  Добавяме 6
  Обикновен сборLogo Erasmus This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

   Contact