RED PROJECT - TESTS
Logo RED

RED PROJECT - TESTS 

Test digitální gramotnosti

Pohlaví:

 

Věk: 1. Používáte online bankovnictví a je pro vás snadné platit účty online?
  Velmi snadné
  Docela snadné
  Docela obtížné
  Velmi obtížné
  Nepoužívám online bankovnictví

 1. Umíte otevřít a používat e-mailový účet?
  Ano
  Ne

 1. Které z následujících chování na internetu považujete za bezpečné?
  Dát vaši e-mailovou adresu příteli
  Umístit adresu vašeho domu a vaší osobní fotografie na webové stránky
  Plánovat osobní setkání s novým přítelem, se kterým jste se setkali online
  Použít slovo “heslo” jako přístupové heslo

 1. Víte, co tyto digitální definice znamenají? Zvolte odpověď ANO nebo NE;
  Kód QR je čtvercový blokovaný čárový kód, který lze skenovat pomocí smartphonu.
  Ano
  Ne

  Dokumenty dokáže skenovat jakákoliv tiskárna.
  Ano
  Ne
 1. Která z následujících ikon v prohlížeči zastaví stahování z webové stránky?
 1. Kterou z následujících aplikací můžete použít k prohlížení internetu?
  PowerPoint
  Google Chrome
  Word
  Skype
 1. Jak si můžete uložit dokument pod jiným jménem?
 1. Použili jste někdy pro vyhledávání informací na internetu vyhledávač, jako je např. Google?
  Ano, umím ho použít správně a vyhledat jakékoliv informace specifickým způsobem (video, obrázky, texty, další informace atd.)
  Ano, ale nedokážu ho plně využít, dělat komplexní a cílené hledání
  Ne, neumím ho používat
  Nevím, co je vyhledávač Google
 1. Zvolte prosím program, který používáte k psaní dopisu.Logo Erasmus This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

   Contact